Նորություններ

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի, կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնների համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ չափահաս, գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն բանասիրական ֆակուլտետի և նշված ամբիոնների ուղղվածությանը համապատասխանող գիտական աստիճան և (կամ) գիտական կոչում: Թեկնածուները պարտավոր են ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. դիմում, կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ, անձնագրի պատճեն, զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում), քաղվածք աշխատանքային գրքույկից, ինքնակենսագրություն, գիտական աստիճանը և (կամ) գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի վավերացված պատճենները, տպագրված գիտական և մեթոդական աշխատանքների հաստատված ցանկը, տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և…

Կարդալ ավելին