Նորություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՓԱՐՈՍ» ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՀԱՌՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ,
տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարի սահմանվում է ընտանիքների անապահովության սահմանային միավոր, համաձայն որի 2019 թվականի ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորը 30.00-ն է (հիմք` ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի «2019 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի, հրատապ օգնության նպաստների չափերը սահմանելու մասին» թիվ 50-Ն որոշումը):
Ելնելով «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ»-ի 2.1 կետերից՝ խնդրում ենք Գավառի պետական համալսարանի առկա և հեռակա ուսուցման ֆակուլտետներում, բակալավրիատում և մագիստրատուրայում սովորող և 30.00 ու ավելի միավորներ ունեցող ընտանիքների երեխա ուսանողներին մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 20-ը համապատասխան փաստաթղթերը` (տեղեկանք սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունից՝ ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի վերաբերյալ, տեղեկանք համայնքապետարանից՝ բնակության հասցեի վերաբերյալ, ակադեմիական տեղեկանք) ներկայացնել ԳՊՀ համապատասխան ֆակուլտետների դեկանատներ՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը տրամադրելու և սահմանված կարգով ուսանողական նպաստ ստանալու նպատակով:

Այլ նորություններ

Ընտրեք արտարժույթը

yozgat escort kars escort tokat escort osmaniye escort bayburt escort afyon escort kahramanmaraş escort çorum escort fethiye escort kastamonu escort balıkesir escort erzurum escort sivas escort düzce escort ordu escort manavgat escort burdur escort adıyaman escort aydın escort giresun escort mardin escort kutahya escort şanlıurfa escort yalova escort van escort kırklareli escort bilecik escort karaman escort muğla escort zonguldak escort