Նորություններ

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՑԿՅԱՆՍ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ

‹‹ԴՎՎ Ինթերնեյշնլ›› միջազգային կազմակերպությունը ս. թ. հոկտեմբերի 6-11-ը կազմակերպեց ուսումնական այց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Ցկյանս ուսուցման կենտրոններ, որին մասնակցեց Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի դասախոս Լալա Մկրտչյանը:

Այցի հիմնական նպատակը կենտրոնների աշխատանքներին ծանոթանալն ու գերմանական փորձի ուսումնասիրումն էր։

Շարունակական կամ ցկյանս ուսուցումը /‹‹Lifelong learning››/ տեխնիկական առաջընթացի արդի ժամանակաշրջանում անհրաժեշտություն է բնակչության տարբեր շերտերի համար: Գերմանիայում գործում են մեծահասակների կրթության՝ անդրագոգիկայի կենտրոններ, որտեղ կազմակերպվում են բազմաթիվ ու բազմաբնույթ դասընթացներ՝ ելնելով շահառուների կրթական կարիքներից:

Այցը հետաքրքիր և ուսուցողական էր: Մասնակիցները եղան ‹‹ԴՎՎ Ինթերնեյշնլ››-ի կենտրոնական գրասենյակում, Բոննի ազգային համալսարանում, Աախենի՝ մեծահասակների ‹‹երկրորդ հնարավորության›› դպրոցում, Զիգբուրգի ցկյանս ուսուցման կենտրոնում, ինչպես նաև թանգարաններում, քանի որ թանգարանները հանդիսանում են շարունակական ուսուցման վայրեր և հնարավորություն են ընձեռում նոր գիտելիքների ձեռքբերման համար:

‹‹ԴՎՎ Ինթերնեյշնլ››-ի կողմից Հայաստանում արդեն հիմնվել են Ցկյանս ուսուցման երեք կենտրոններ, իսկ չորրորդ կենտրոնի համար գործընկեր-կազմակերպությունը կընտրվի 2021 թ-ին:

Գավառի պետական համալսարանում իրականացվում են շարունակական կրթության տարբեր ծրագրեր՝ որպես բուհի հանրային պատասխանատվության կարևոր դրսևորում։

Այլ նորություններ

Ընտրեք արտարժույթը
sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan