Նորություններ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ` ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ

Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է մրցույթ` Կառավարման և ֆինանսների, Իրավագիտության, Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ չափահաս, գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն համապատասխան ամբիոնների ուղղվածությանը համապատասխանող գիտական աստիճան և (կամ) գիտական կոչում: Թեկնածուները պարտավոր են ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. • դիմում ռեկտորի անունով, • կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ, • անձնագրի պատճեն, • զինվորական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում), • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից, • ինքնակենսագրություն, • գիտական աստիճանը և (կամ) գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի վավերացված պատճենները, • տպագրված գիտական և մեթոդական աշխատանքների հաստատված ցանկը, •…

Կարդալ ավելին