Աշխարհագրական կորդինատների հիմնախնդիրը Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրություն» երկը

Նկարագրություն

Հեղինակ՝ Միքայել Մալխասյան

Ընտրեք արտարժույթը